Płytka bazowa do kontrolera SMC4D, MACH itp.

Do pobrania
Pobierz    dokumentacja płytki bazowej
Pobierz    dokumentacja SMC4D-PL
Pobierz    dokumentacja połączeń-1
Pobierz    dokumentacja połączeń-2
Pobierz     Schemat

Płytka bazowa jest głównie dedykowana do kontrolera SMC4D, można ją jednak też stosować do innych programów które korzystają z portu LPT np. MACH. Zastosowane bramki SCHMITTA dopasowują poziomy sygnałów między SMC4D, LPT a sterownikami silników i wyłączników referencyjnych. Na płytce znajduje się też przekaźnik do włączania wrzeciona oraz pozostałe wyjścia do następnych przekaźników. Załączony schemat ideowy ułatwi podłączanie płytki do różnych programów.Płytka bazowa umożliwia podłączenie i dopasowanie różnych sterowników do kontrolera SMC4D. Na płytce w sposób czytelny wyprowadzone są wszystkie sygnały z kontrolera.


Konfiguracja programu cncGraF, kontrolera SMC4D, i płytki bazowej

Na początku należy zainstalować program cncGraF oraz sterownik do kontrolera SMC4D. Instalację przeprowadzamy wyłącznie z samym kontrolerem nie podłączonym do płytki bazowej.
Przy prawidłowym zainstalowaniu kontrolera na dolnym pasku programu powinien się pokazać zielony symbol USB. Po wyciągnięciu kabla USB z kontrolera znaczek ten powinien zrobić się szary, przy ponownym włączeniu symbol USB powinien ponownie być koloru zielonego.

Po tych próbach zamykamy program i odłączamy kontroler od portu USB. Następnie należy połączyć kablem kontroler i płytkę bazową. Zasilamy płytkę bazową napięciem 12V co jest sygnalizowane zapaleniem się zielonej diody D2 5V, pozostałe ledy od przekaźników nie powinny się świecić. Do płytki bazowej na tym etapie nie podłączamy sterowników i wyłączników referencyjnych.
Teraz nie uruchamiając programu cncGraF podłączamy kabel USB z komputera do kontrolera SMC4D ( komputer włączony z uruchomionym systemem Windows ). Jeżeli w tym momencie zaświecą się diody od przekaźników na płytce bazowej, należy na płytce kontrolera przestawić przełączniki S1 i S2 Dip-Schalter.
Ustawienie to jest ważny aby w momencie uruchamiania się programu nie włączyło się wrzeciono frezarki i pompa.Ustawienie przełącznika Dip-Schalter

S1 inwertuje sygnał dla przekaźnika wrzeciona.
S2 podwójny napęd w osi X lub Y
S3 inwertuje sygnał taktu dla silników krokowychPrzy podłączaniu samego kontrolera do portu USB nie powinny się świecić diody od przekaźników.
Po tych próbach należy ustawić w programie "Parametry maszyny" - "Parametry pinów":

"wejścia dla jazdy referencyjnej":   X = 1,   Y = 2,   Z = 3,   A = 6

Teraz można podłączyć do płytki bazowej sterowniki silników oraz wyłączniki referencyjne, Wszystkie te czynności wykonujemy przy odłączonym zasilaniu płytki bazowej.
Następnie w "parametry maszyny" - "Osie" ustawiamy w poszczególnych osiach "kroki/Obrót" i "droga na obrót". Dla śruby o skoku 4mm w  "droga na obrót" wpisujemy wartość 4 i 400 dla "kroki/Obrót" ( praca w pół-krokach ).
W zakładce "Szybkości" należy na początku dla "prędkość maksymalna" i "Prędkość referencyjna" ustawić 5mm/sek. Prędkość "start/stop" ustawiamy na 1mm/sek. Później po wstępnym uruchomieniu frezarki parametry te należy dobrać odpowiednio do sterowników silników jak i konstrukcji samej frezarki.
W dalszej kolejności należy ustawić w zakładce odpowiednio "inwertowanie łączników referencyjnych". Przed tą czynnością należy sprawdzić czy same czujniki w maszynie podłączone są prawidłowo i czy sygnały dochodzą do płytki bazowej i dalej do kontrolera SMC4D oraz komputera.
Należy ręcznie tak ustawić frezarkę aby żaden wyłącznik nie był naciśnięty i żeby był do nich dostęp.
Przy podłączonym napięciu 12V do płytki bazowej i uruchomionym programie ( nie zasilamy jeszcze sterowników silników krokowych lub servomotorów ) wchodzimy do zakładki "Widok" a następnie "Złącze" i naciskamy wyłącznik krańcowy X, w tym momencie powinien się zmienić stan "Wejście" 1, dla osi Y wejście 2 a dla osi Z wejście 3. W zależności od zastosowanych czujników będzie to z L na H lub odwrotnie H na L.
Jeżeli tak jest to możemy przejść do "parametry maszyny" - "Parametry pinów" - "Asystent pinów referencyjnych" po wejściu do ostatniej zakładki naciskamy "Zakończ".
Po tych czynnościach program sam ustawi prawidłowo "inwertowanie łączników referencyjnych".
"Parametry pinów" - "Prądy silników" - "Ograniczenie prądu silników" ustawiamy na "NIE"
Jeżeli mamy prawidłowo ustawione czujniki referencyjne możemy spróbować wykonać jazdę referencyjną frezarki. Włączamy napięcia na sterowniki i naciskamy klawisz F12, teraz powinna zacząć się podnosić w górę oś Z w kierunku wyłącznika referencyjnego. Jeżeli kierunek jest nie odpowiedni naciskamy klawisz Esc który zatrzymuje silniki, w "Parametry maszyny" w oknie "kierunek jazdy referencyjnej" zmieniamy kierunek osi Z.
Gdyby silnik Z nie włączył się należy w "Parametry pinów" - "Prądy silników" zaznaczyć "inwertuj".
Ponownie wykonujemy jazdę referencyjną naciskając klawisz F12 tym razem powinna być prawidłowo wykonana jazda referencyjna dla osi Z. Następnie powinna ruszyć oś X i Y, w kierunku wyłączników referencyjnych. Jeżeli tak nie w  "Parametry maszyny" w oknie "kierunek jazdy referencyjnej" zmieniamy odpowiednio kierunki dla osi X lub Y.
Po wykonaniu jazdy referencyjnej w osiach X-Y-Z należy sprawdzić czy w zakładce "Posuw ręczny" prawidłowo są ustawione kierunki jazdy. Zmianę kierunku jazdy dla posuwu ręcznego zmieniamy w "Parametry maszyny" - "Kierunek jazdy".
Po tych czynnościach możemy zoptymalizować pozostałe parametry programu.

Opis pozostałych gniazd na płytce bazowej

Do gniazda J4 "Silnik A" można podłączyć sterownik dla osi obrotowej. Do gniazda J10 "drugi silnik" możemy podłączyć dodatkowy sterownik osi X , opcja ta jest wykorzystywana jeżeli brama X jest szeroka i wymaga napędu dwoma śrubami.

Wyprowadzenia sygnałów na gniazdach J4, J10 dla dodatkowych silników.

1- GND masa
2- ograniczenie prądu
3- kierunek
4- taktSchemat połączeń płytki bazowej SMC4D do trzech sterowników, dla osi X-Y-ZSchemat połączeń, dodatkowego sterownika osi A oraz drugiej osi X/2 lub Y-2